پ
پ

شهید علی غروی

نام پدر: محمد

محل شهادت: شلمچه

ولادت: 1346/06/03

شهادت: 1365/10/23

چیزی راکه به آن علم نداری پیروی نکن هماناگوش وچشم ودل همگی موردسؤال واقع خواهیدشد.
به درگاه خداشاکرباشیدوچون کوه استقامت کنید.مباداازفرستاده های خداونددست برداریدوهرچه باشکوهترنمازرابجاآورید.


چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمایید.

لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات

bonyad.rafsanjan@gmail.com

با تشکر

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.