پ
پ

شهید علی اکبر اکبری نسب

نام پدر: حسین
محل شهادت: شرق دجله
ولادت: 1333/1/3
شهادت: 1363/12/21


چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید.

لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات

bonyad.rafsanjan@gmail.com

با تشکر

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.