آرشیو » آشنایی با سامانه خدمات الکترونیک ایثار

کلی‍پ آموزش دریافت معرفی نامه بنیاد شهید به صورت الکترونیکی
1401/04/25

کلی‍پ آموزش دریافت معرفی نامه بنیاد شهید به صورت الکترونیکی

آموزش درخواست معرفی نامه بنیاد شهید در ۲ دقیقه

نحوه دریافت معرفی نامه ایثارگری بنیاد شهید
1400/11/11
نحوه دریافت معرفی نامه ایثارگری بنیاد شهید

نحوه دریافت معرفی نامه ایثارگری بنیاد شهید

نحوه دریافت معرفی نامه ایثارگری بنیاد شهید: ایثارگرانی مانند فرزندان شهدا که دارای کارت بنیاد شهید میباشند نیازی به معرفی نامه ندارند و اسکن کارت آنها به عنوان معرفی نامه معتبر میباشد. اما اشخاصی که کارت ندارند مانند خواهر و برادر شهدا و یا کسانی که کارت خود را گم کرده اند باید به روش […]

آموزش بازیابی رمز عبور سامانه خدمات الکترونیک ایثار
1400/11/09
آموزش بازیابی رمز عبور سامانه خدمات الکترونیک ایثار

آموزش بازیابی رمز عبور سامانه خدمات الکترونیک ایثار

آموزش بازیابی رمز عبور سامانه خدمات الکترونیک ایثار