آرشیو » شهدای مزار عباس آباد رفسنجان

11 ماه قبل

شهید غلامعباس سروش

شهید غلامعباس سروش نام پدر: بازعلی محل شهادت: سنندج ولادت: 1339/04/10 شهادت: 1359/03/06 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

11 ماه قبل

شهید علی عباسی راد

شهید علی عباسی راد نام پدر: حسین محل شهادت: مهران ولادت: 1333/02/29 شهادت: 1362/05/06 عضویت: سپاه چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

11 ماه قبل

شهید حسین حلیمی

شهید حسین حلیمی نام پدر: علی محل شهادت: شلمچه ولادت: 1344/04/03 شهادت: 1361/04/27 عضویت: بسیج چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

11 ماه قبل

شهید سعید شاه حسینی

شهید سعید شاه حسینی نام پدر: علی نحوه شهادت: درگیری با اشرار ولادت: 1349/02/27 شهادت: 1371/08/16 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

11 ماه قبل

شهید کامران کریمی

شهید کامران کریمی نام پدر: محل شهادت: ولادت: شهادت: عضویت:

11 ماه قبل

شهید غلامرضا زین الدینی

شهید غلامرضا زین الدینی نام پدر: حسین محل شهادت: مهران ولادت: 1339/01/20 شهادت: 1362/05/08 عضویت: بسیج چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

11 ماه قبل

شهید حسین عابدزاده

شهید حسین عابدزاده نام پدر: ماشالله محل شهادت: شرهانی ولادت: 1343/02/10 شهادت: 1362/01/22 عضویت: بسیج چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

11 ماه قبل

شهید محسن طالبی زاده

شهید محسن طالبی زاده نام پدر: حسین محل شهادت: فکه ولادت: 1343/09/02 شهادت: 1362/01/18 عضویت: بسیج چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

11 ماه قبل

شهید محمدجواد طالبی زاده

شهید محمدجواد طالبی زاده نام پدر: حسین محل شهادت: شلمچه ولادت: 1336/12/02 شهادت: 1367/03/04 عضویت: بسیج بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی سَبیلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ آنانکه ایمان آوردند از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا بمال و جانشان جهاد […]

11 ماه قبل

شهید محمدرضا حسنی مقدم

شهید محمدرضا حسنی مقدم نام پدر: بهروز محل شهادت: شلمچه ولادت: 1341/07/10 شهادت: 1363/12/22 عضویت: بسیج چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید محمدرضا رئیسی مقدم

شهید محمدرضا رئیسی مقدم نام پدر: حسین محل شهادت: فکه ولادت: 1345/06/14 شهادت: 1362/01/02 عضویت: بسیج دانلود کتاب چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید محمد سیاهکوهی

شهید محمد سیاهکوهی نام پدر: رضا محل شهادت: سومار ولادت: 1345/05/06 شهادت: 1365/10/26 عضویت: بسیج چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید رسول شکری

شهید رسول شکری (از کشور عراق) نام پدر: ناصر محل شهادت: مهران ولادت: 1360/10/21 شهادت: 1379/10/21 عضویت: (مجاهد) عراق چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید حسن اسدی

شهید حسن اسدی نام پدر: رمضان محل شهادت: مجنون ولادت: 1333/12/01 شهادت: 1363/12/13 عضویت: بسیج چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید احمد دهقان رجبی

شهید احمد دهقان رجبی نام پدر: حسین محل شهادت: شلمچه ولادت: 1335/06/06 شهادت: 1365/03/04 عضویت: سپاه چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید محمد ابولی

شهید محمد ابولی نام پدر: اکبر محل شهادت: مریوان ولادت: 1345/02/09 شهادت: 1367/01/21 عضویت: ارتش چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر

1 سال قبل

شهید محمد منفرد پاریزی

شهید محمد منفرد پاریزی نام پدر: جعفر محل شهادت: ام الرصاص ولادت: 1348/06/30 شهادت: 1365/10/04 عضویت: بسیج چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید. لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات bonyad.rafsanjan@gmail.com با تشکر