آرشیو » نخبگان ایثارگر

علی محمدی نسب
1400/11/01
مولف کتاب در حوزه دفاع مقدس

علی محمدی نسب

بلوز پلنگی سید عنوان کتابی به یاد شهید والامقام سید غلامرضا میرافضلی (حمید) و فرمانده خندان خاطرات سردار شهید حاج علی میرزایی معاون گردان غواص 410 حضرت رسول (ص) به نویسندگی علی محمدی نسب است.

عباس اسماعیلی
1400/11/01
راوی کتاب در حوزه دفاع مقدس

عباس اسماعیلی

جنگ من، زندگی من عنوان کتابی است که خاطرات جانباز قطع نخاع عباس اسماعیلی را بیان میکند.