برچسب » سامانه خدمات الکترونیک ایثار

کلی‍پ آموزش دریافت معرفی نامه بنیاد شهید به صورت الکترونیکی
1 سال قبل

کلی‍پ آموزش دریافت معرفی نامه بنیاد شهید به صورت الکترونیکی

آموزش درخواست معرفی نامه بنیاد شهید در ۲ دقیقه

نحوه دریافت معرفی نامه ایثارگری بنیاد شهید
2 سال قبل
نحوه دریافت معرفی نامه ایثارگری بنیاد شهید

نحوه دریافت معرفی نامه ایثارگری بنیاد شهید

نحوه دریافت معرفی نامه ایثارگری بنیاد شهید: ایثارگرانی مانند فرزندان شهدا که دارای کارت بنیاد شهید میباشند نیازی به معرفی نامه ندارند و اسکن کارت آنها به عنوان معرفی نامه معتبر میباشد. اما اشخاصی که کارت ندارند مانند خواهر و برادر شهدا و یا کسانی که کارت خود را گم کرده اند باید به روش […]

آموزش بازیابی رمز عبور سامانه خدمات الکترونیک ایثار
2 سال قبل
آموزش بازیابی رمز عبور سامانه خدمات الکترونیک ایثار

آموزش بازیابی رمز عبور سامانه خدمات الکترونیک ایثار

آموزش بازیابی رمز عبور سامانه خدمات الکترونیک ایثار