پ
پ

شهید اکبر مقیمی (شهید انقلاب)

نام پدر: علی

ولادت: 1326/01/15

شهادت: 1357/10/08

بسمه تعالی

شهید اکبر مقیمی در زمان کو دکی در روستایی بنام فتح آباد زندگی  میکرد پس از مدتی  آن شهید به روستای  دیگری بنام  کریم آباد  مهاجرت  کرد و در همان مکان  زندگی میکرد و در سن شش سالگی  پدر خود را از دست داد و پس ازمرگ پدر او سرپرستی مادر و دو خواهرش  رابه عهده  گرفت و او با کمال محبت  از مادر  و دو خواهرش  سرپرستی  میکرد در صورتی  که کار شهید مشکل  بود چون می بایست در کوره کار کند تا اینکه  در سال 1353بایکی  ازاقوا مش  ازدواج کرد  و ثمره  این ازدواج  دو دختر می باشد بنام  فاطمه  و عالیه ضمنا ”  یاد آور  می شوم  که شهید ازهمان  زمان  7سالگی  خوا ندن قرآن  را کاملا” یاد گر فته بو د  و با نماز و مسا ئل  مذهبی  علاقه زیادی داشت .ضمنا ” شهید تا ششم ابتدا یی تحصیل کر د .شهید دارای اخلاق  ور فتار خو بی  بو د وبا همسر و فرزندا نش  خیلی مهربان  بود  او علاقه وافر ی به امام امت  داشت وشهید قبل  ازانقلاب ر ساله  اما م رامطالعه می کرد  و از او تقلید میکرد و او در تمام تظاهرات  و راهپیما یی ها نقش مهمی داشت شهیدیک شب قبل  از شهید  شدنش  قرآن زیاد  می خواند  و با بچه های خودبازی  و مهربا نی  میکرد و ما خیلی ازکارهای او تعجب میکردیم


چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمایید.

لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات

bonyad.rafsanjan@gmail.com

با تشکر

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.