پ
پ

شهید سمیر توته زاده گورانی

نام پدر: نوری
محل شهادت: شلمچه
ولادت: 1345/06/01
شهادت: 1367/03/05


چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید.

لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات

bonyad.rafsanjan@gmail.com

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.