پ
پ

شهید سعید شاه حسینی

نام پدر: علی
نحوه شهادت: درگیری با اشرار
ولادت: 1349/02/27
شهادت: 1371/08/16
عضویت: ارتش


چنانچه اطلاعات این شهید بزرگوار اشتباه میباشد و یا شما اطلاعات بیشتری در دسترس دارید لطفا از طریق لینک و یا ایمیل ذیل گزارش نمائید.

لینک گزارش اشتباه سایت و یا تکمیل اطلاعات

bonyad.rafsanjan@gmail.com

با تشکر

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.