پ
پ

شماره تماسهای بنیاد شهید و امور ایثارگران رفسنجان

خط داخلی بنیاد شهید
03434255058


آموزش و فرهنگی 03434265058


دفتر ریاست، مسکن و گلزارها، پذیرش 03434262664


حسابداری 03434255018


مددکاری 03434257009


بهداشت و درمان 03434266730


باجه بانک دی 03434270012


ستاد شاهد مدارس 03434264504

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.